Architectuur bouwt voort

Elk architectonisch ontwerp draagt de kiem van een nieuwe wereld. Maar architectuur is nooit een compleet nieuw begin. Alle architectuur bouwt voort op wat er is. Bouwen is altijd de transformatie van de wereld die er al is. Architectuur hervormt. Het doel van elke architectonische interventie is om wat er al is te verbeteren, wat ontbreekt aan te vullen, wat niet werkt te repareren. Om tegemoet te komen aan onvervulde wensen, gestalte te geven aan verlangens en behoeften. Door te veranderen, te vernieuwen, te reorganiseren. Niet door helemaal opnieuw te beginnen.

Trefzekere toevoegingen

Voortbouwen en verbinden kan op talloze manieren. Bij Serge Schoemaker Architects begint het met de onderkenning dat hervormen ruimdenkendheid en nauwkeurigheid vergt. Ruimdenkendheid om de waardevolle eigenschappen en mogelijkheden te herkennen van wat er is; nauwkeurigheid om wat wordt hervormd onderdeel te maken van een groter geheel. Dat alles vergt niet alleen architectonische expertise en vakmanschap, maar ook een sterk ontwikkelde esthetische intelligentie. Een scherp oog, een gevoel voor schoonheid, en een trefzekere hand.

Ruimtelijke continuïteit

De aansluiting bij wat er is, heeft twee dimensies, tijd en schaal. Net zoals de architectuur van Serge Schoemaker Architects het verleden een plaats weet te geven in het heden (en andersom), kent het werk ook een ruimtelijke continuïteit. Overgangen van interieur naar gebouw, en van gebouw naar omgeving worden met evenveel aandacht en gevoel voor detail ontworpen. Meubels en interieurs krijgen daardoor een architectonisch karakter; gebouwen de verfijning van een meubel.

 

Architectuur en bouwen

Architectuur en bouwen liggen voor Serge Schoemaker Architects dicht bij elkaar. Zoals een grafisch ontwerper niet kan volstaan met aangeven hoe tekst en illustraties op een pagina komen, maar ook moet weten hoe een boek wordt gedrukt en gebonden, moet een architect weten wat de mogelijkheden (en onmogelijkheden) van het bouwen zijn. Een gedegen kennis van het bouwen vormt de vanzelfsprekende basis voor de architectonische ontwerpen van Serge Schoemaker Architects. Het maken van een ontwerp is direct verbonden met het maken van een gebouw.

Aanhoudende aandacht

Voor Serge Schoemaker Architects is er een overlap tussen het maatwerk van het ontwerp, en het maakwerk van de uitvoering. De realisatie ligt direct in het verlengde van het ontwerp. Het ‘wat’ en het ‘hoe’ van het maken zijn innig met elkaar verweven. De optimale uitkomst wordt bereikt door een betrokkenheid van ontwerpers bij het gehele proces, van eerste idee tot oplevering, en een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, van opdrachtgevers tot uitvoerende vaklieden.

Radicaal ingetogen

Het bureau draagt de naam van de oprichter. Serge Schoemaker’s ontwerphouding is richtinggevend, en bepalend voor de signatuur van het bureau en het werk, dat radicaal ingetogen is. Maar de toevoeging ‘Architects’, in meervoud, geeft aan dat diens benadering en opvatting breed worden gedeeld door alle medewerkers. Het bureau maakt architectuur die wordt gedragen door een persoonlijke aanpak, die leidt tot karaktervolle gebouwen: tastbaar, sfeervol, elegant.